Platforme za učenje i saradnju od kuće

Usled novonastale situacije sa pandemijom, ostanka kod kuće i nemogućnosti institucionalizovanog učenja – u Srbiji je, više nego ikada, zaživeo trend učenja na daljinu i e-učenja (e-learning). Suštinska razlika je u tome što je učenje na daljinu svako učenje koje uključuje neku distancu između edukatora i onog ko se edukuje (nebitno da li se to odvija posredstvom distribuiranog materijala poštom, internetom ili na neki drugi način), dok e-učenje podrazumeva unapređenju verziju prethodnog.

Dakle, usled tehnološkog razvoja, a pre svega internet mreže – danas je najučestaliji oblik učenja na daljinu zapravo ono učenje koje se odvija putem interneta. U nastavku ću vam predstaviti platforme koje se trenutno najviše koriste.

1. Google Classroom

Jedan od najviše korišćenih alata. Potpuno besplatan, dovoljno je da imate Google nalog. Da bi napravili nalog, dovoljno je da odete na Google Classroom i tamo se registrujete. Kliknite na svaku od slika da bi je uvećali. Slika 1 pokazuje prvi korak kreiranja naloga.

darkostojkovic.com

Nakon što napravite svoj nalog, kliknite na dugme Go to Classroom i onda se otvara mogućnost da još jednom potvrdite mejl kao što se vidi na Slici 2.

darkostojkovic.com

Na Slici 3 je prikazan izgled učionice kada odaberete nalog. U gornjem desnom uglu (tačka 3.1) nalazi se ikonica (+) gde birate da li se pridružujete učionici nakon nečijeg poziva (dobija se kod, o tome ćemo kasnije biti više) ili kreirate svoju učionicu.

darkostojkovic.com

Na sledećoj slici (tačka 3.2) prikazan je prozor koji se otvara kada želite da se priključite postojećoj učionici. Tu treba uneti ranije spomenut kod.

darkostojkovic.com

Kada prihvatite tražene uslove (tačka 3.3) kliknite na dugme Nastavi.

darkostojkovic.com

Sledeći korak (Slika 4) prikazuje prozor koji se otvara sledeći a gde unosite ime predmeta (obavezno) i ostale detalje (ukoliko to želite).

darkostojkovic.com

Konačno, na slici 5 vidi se kreirana Učionica koju sam nazvao ,,Matematika'' Pored naziva (tačka 5.2) stoji više puta pomenut kod (tačka 5.3), koji prosleđujete drugima ne bi li se pridružili. Takođe, korisnike možete pozvati i putem mejla.

darkostojkovic.com

Tačka 5.1. u gornjem levom uglu pokazuje Meni, gde se vrši podešavanje učionice, prate postavljeni zadaci, kalendar aktivnosti i zadaci koji su pred učenike postavljeni ili su urađeni pa ih treba pregledati. Tačka 5.4 je stream (wall, zid aktivnosti), tačka 5.5. školski rad odakle se postavljaju zadaci i pregledaju postojeći. Na taćki 5.6 može se videti lista učenika i nastavnika, odakle se može dodavati ili uklanjati a tačka 5.7 predstavlja ocene.

Kod tačke 5.8 nalazi se prostor gde pišete objave, a na delu gde je tačka 5.9 možete promeniti temu, odnosno naslovnu fotografiju učionice. Sa leve strane, tačka 5.10 pokazuje prostor na kome se nalazi kalendar sa propisanim aktivnostima.

pregledano puta