4. Learning apps

Poenta ove platforme je prikupiti višekratne blokove za građu i učiniti ih svima dostupnim. Blokovi (nazvani aplikacije) su bez specifičnog okvira ili specifičnog scenarija za učenje.

darkostojkovic.com

5. Thinglink

Ova platforma koristi se za lako uvećavanje slika, video snimaka i za virtualne ture sa dodatnim informacijama i linkovima između edukatora i onih koji se edukuju.

darkostojkovic.com

6. Wordwall

Uz pomoć ove platforme kreiraju se zanimljivi i korisni materijali za časove, poput kvizova, igre reči, povezivanja i još dosta toga.

darkostojkovic.com

7. Storybird

Storybird je platforma za kreativno izražavanje i pisanje umetnički insipirisanih kreativnih radova. Odličan je alat za vizualizaciju Vaše priče.

darkostojkovic.com

8. Pixton

Ova platforma koristi se za kreiranje stripova. Posebno je od značaja za sve kreativce, ali su nažalost u besplatnoj verziji dostupne samo određene funkcionalnosti platforme.

darkostojkovic.com

9. IXL

IXL platforma osnažuje personalizovano učenje, u zavisnosti od određenih kompetencija učenika i uzrasnog nivoa.

darkostojkovic.com

10. ClassDojo

ClassDojo je totalno besplatna platforma koja se koristi za komunikaciju između edukatora i onih koji uče, kao i generalno za učenje na daljinu.

darkostojkovic.com

11. Genially

Platforma koja Vam omogućava da na kreativan način kreirate zadivljujuće prezentacije i infografike. Nije u potpunosti besplatna, nudi par opcija koje su dostupne i onima koji koriste bez plaćanja.

darkostojkovic.com

12. PhET

Na ovoj platformi možete koristiti besplatne onlajn simulacije iz fizike, hemije, biologije, geografije i matematike.

darkostojkovic.com

13. Quizizz

Zanimljiva platforma za kreiranje kvizova, posebno za one koji vole da usvajaju nova znanja na ovaj način. Zanimljivo je da su skoro kreirani kvizovi i o COVID-19.

darkostojkovic.com

pregledano puta